Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy


Adresát: Obalplastic s.r.o., IČO: 061 22 469

              se sídlem Přátelství 1518/4, Hostivař, 102 00 Praha 10

              Telefonní číslo: +420 601 024 233
              Adresa pro doručování elektronické pošty: obchod@obalplastic.cz

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

................................................................................................................................


Číslo daňového dokladu: ........................................................................................

 

Datum obdržení zboží: ...........................................................................................

 

Jména o příjmení kupujícího: ......................................................................................

 

Adresa kupujícího: .................................................................................................

 

Číslo účtu kupujícího: .............................................................................................

 

Datum a podpis kupujícího: ...................................................................................